VEEL GESTELDE VRAGEN

Wat is het verschil tussen osteopathie en andere manuele therapievormen?

Er ontstaat soms verwarring tussen osteopathie, manuele therapie en chiropractie (de diverse vormen van wat in de volksmond ‘kraken’ heet).

Manuele therapie en chiropractie richten zich voornamelijk op mobiliteitsverlies in de wervelkolom en andere gewrichten. Osteopathie bekijkt het lichaam breder en behandelt naast de wervelkolom ook de organen en de schedel. Osteopathie richt zich  vooral op de relatie tussen deze verschillende systemen.

Het manipuleren of ‘kraken’ van wervels is een techniek die zowel in de manuele therapie, de chiropractie en in de osteopathie wordt gebruikt. Hierbij geldt dat de manipulaties die de osteopaat uitvoert gemiddeld genomen zachter zullen aanvoelen dan die van de chiropractor of manueel therapeut. Het doel van deze technieken is voor de osteopaat niet in hoofdzaak om meer beweeglijkheid te creëren, maar om een prikkel te geven aan het zenuwstelsel. Verder maakt de osteopaat gebruik van meerdere subtiele behandeltechnieken, zoals viscerale en craniosacrale technieken.
Dit maakt het voor dieren tot een ideale behandelmethode die in het algemeen als prettig wordt ervaren door het dier.

Waarom valt osteopathie onder alternatieve geneeswijzen?

Osteopathie valt in Nederland onder de alternatieve geneeskunde. Het woord ‘alternatief’ roept soms weerstand of wantrouwen op. Dat is goed te begrijpen, aangezien er wisselende berichten in het nieuws komen over alternatieve geneeskunde.

Het is echter zo dat een behandelwijze in Nederland als ‘alternatief’ wordt aangemerkt als deze niet in de wet is vastgelegd. Dit zegt echter niets over de behandelwijze op zich. Internationaal gezien is osteopathie een gerespecteerde vorm van therapie en zijn verschillende landen veel verder in het erkennen en registreren van osteopathie.

Liever gebruik ik de term complementaire geneeswijzen, omdat er vele vormen van behandeling zijn die reguliere geneskunde goed kunnen aanvullen en versterken.

Osteopathie bij dieren is een relatief jong beroep, en wordt nog slechts in enkele landen in de wereld uitgeoefend. Momenteel vindt er veel onderzoek plaats naar de effectiviteit van de osteopathie bij dieren, met name door de opleiding ICREO (International College for Research on Equine Osteopathy).

Is osteopaat een beschermd beroep?

Gezien de ontbrekende wettelijke basis voor osteopathie voor dieren in Nederland, is het wel van groot belang dat u op zoek gaat naar een goed gekwalificeerde osteopaat voor dieren. Dierosteopathie is in Nederland een vrij beroep, wat inhoudt dat ook slecht of minder opgeleide therapeuten zich osteopaat mogen noemen.

Als een osteopaat ICREO- gediplomeerd is, is dat een waarborg voor een goed opgeleide osteopaat voor dieren die aan de zware kwaliteitseisen voldoet.

Om aan deze driejarige opleiding deel te mogen nemen is een (para)medische HBO- of universitaire vooropleiding verplicht. In de praktijk is het zo dat voornamelijk  dierenartsen, fysiotherapeuten en humaan osteopaten tot deze opleiding worden toegelaten.

Kan ik osteopathie combineren met andere behandelingen?

Ja dat kan, bespreek het wel met alle individuele behandelaars.

Osteopathie is geen vervanging voor de reguliere diergeneeskunde maar wordt gezien als een complementaire, aanvullende geneeswijze. Waar nodig zal Annemarijn samenwerken met andere disciplines zoals de dierenarts of veearts, trainer, hoefsmid en zadelmaker.

Neem in acute gevallen altijd eerst contact op met je dierenarts of veearts!

Welke toegevoegde waarde kan osteopathie hebben als aanvulling op de behandeling door een reguliere dieren- of veearts?

Als specialist in bewegen kan de osteopaat de dierenarts goed aanvullen. Een goede samenwerking tussen dierenarts en osteopaat leidt tot optimale resultaten. Door middel van osteopathie kan er sprake zijn van beter herstel na een ingreep of een blessure, en van bijvoorbeeld betere opname van medicijnen door het lichaam.

Hoe vaak moet mijn dier behandeld worden?

Het resultaat van de behandeling hangt natuurlijk af van de aard en de duur van de klacht, de leeftijd van het dier, de sportdiscipline, de voorgeschiedenis, en nog vele andere factoren, maar vaak is 1 à 2 keer behandelen voldoende.

Omdat de osteopaat niet alleen een lokale klacht behandelt, maar het gehele dier controleert op probleemzones, brengt een enkele behandeling vaak veel teweeg in het lichaamseigen herstelmechanisme.

Het is verstandig om 6 weken na de behandeling contact op te nemen met de osteopaat om het herstel van je dier te evalueren en samen af te spreken wat er verder nog moet gebeuren. Eventueel wordt dan nog een vervolgafspraak ingepland om de puntjes op de i te zetten.

Het inplannen van een halfjaarlijkse preventieve behandeling verdient de voorkeur om je dier in topvorm te houden.

Wat kost een osteopathische behandeling?

Paard: 90 euro per consult (incl. 21% BTW).

Gezelschapsdier in praktijk lokatie paarden- en hondenschool Van Stal in Amstelveen: 65 euro per consult (incl. 21% BTW).

Gezelschapsdier aan huis: 90 euro per consult (incl 21% BTW).

U kunt direct na afloop van de behandeling bij voorkeur met PIN betalen.

Een consult duurt tussen de 30 en 60 minuten.

Paarden worden in hun eigen omgeving behandeld. Indien Annemarijn reeds op een locatie aanwezig is, is een gratis korte screening mogelijk.

Gezelschapsdieren worden behandeld op lokatie paarden- en hondenschool Van Stal in Amstelveen.
Voor een aan-huis behandeling van gezelschapsdieren geldt hetzelfde tarief als voor een paard.

Voor behandelingen buiten een straal van 35 km rond Bloemendaal (postcodegebied 2061) wordt een benzinetoeslag berekend van 40 cent per kilometer. Bij meerdere behandelingen op 1 locatie vervalt deze toeslag.

Geeft de osteopaat ook bewegingstherapie of les?

Na een behandeling zul je algemene adviezen meekrijgen over de te volgen opbouw in belasting. Ook zul je een aantal specifieke bewegingstips horen die van toepassing zijn op jouw dier.

Het rijtechnische gedeelte laat Annemarijn over aan jouw eigen gediplomeerde instructeur, indien nodig kan zij enkele goede instructeurs aanbevelen.

Geeft de osteopaat voedingsadvies?

Als osteopaat geeft Annemarijn algemene adviezen over het optimaal laten functioneren van de spijsvertering. Voor specifiek voedingsadvies kan zij doorverwijzen naar specialisten in diervoeding.

Geeft de osteopaat zadeladvies?

Een osteopaat is geen zadelspecialist maar kan wel goed bekijken of het zadel goed past op het paard en of het aanpassen van het zadel noodzakelijk is.

Gebruikt een osteopaat hamertjes of ander gereedschap bij een behandeling?

Een osteopaat gebruikt geen gereedschap maar alleen zijn of haar handen tijdens de behandeling. Ook is het niet nodig om een dier tijdens of na de behandeling te sederen.

Annemarijn maakt in sommige gevallen gebruik van taping om het herstel te ondersteunen ná een osteopatische behandeling.

Mijn dier is drachtig, mag ze behandeld worden?

Voorzichtigheid is geboden, ICREO-gediplomeerde osteopaten is aangeleerd om geen onnodige risico’s te nemen. Is het dus absoluut noodzakelijk om het dier tijdens de dracht te behandelen of kan het wachten tot na de bevalling?

Het advies luidt om de merrie gedurende de 3 eerste maanden van de dracht liefst niet te behandelen. Na die 3 maanden (als de vrucht goed ingenesteld is) kan het paard zonder problemen behandeld worden tot ongeveer de 10e maand. De laatste maand van de dracht wordt er ook meestal niet meer behandeld.

Voor honden geldt dezelfde stelregel om in de eerste maanden en de laatste weken niet te behandelen.

Mogen heel jonge dieren behandeld worden?

Omdat de gebruikte technieken zo subtiel zijn kunnen jonge dieren heel goed door middel van osteopathie behandeld worden. Op deze manier is het goed mogelijk om problemen al in de groeifase te verhelpen en dus grotere structurele problemen in de toekomst te voorkomen. Jonge dieren lopen soms tijdens het spelen of door glijpartijen ook al blessures op, vaak zonder dat de eigenaar daar weet van heeft.

Zo is het bijvoorbeeld heel verstandig om een jong paard vóór het zadelmak te maken al een keer te laten nakijken door een osteopaat. Het dier begint vervolgens pijnvrij en in balans aan zijn opleiding, en dit levert meer rijplezier op voor zowel ruiter als paard!

Mogen oudere dieren behandeld worden?

Oudere dieren kunnen heel goed behandeld worden door middel van osteopathie, alleen moeten de verwachtingen voor de behandelresultaten realistisch gesteld worden.

Veel aandoeningen van het oudere dier, zoals artrose, zijn onomkeerbaar. Echter door bijvoorbeeld het verbeteren van de doorbloeding kan de kwaliteit van leven van een ouder dier sterk verbeterd worden.
Door je oudere dier regelmatig te laten behandelen kun je hem in optimale vorm houden en ouderdomsklachten zoveel mogelijk beperken.

Kunnen klachten verergeren door osteopathie?

Je kunt klachten in principe niet verergeren door middel van osteopathie, omdat de technieken die gebruikt worden heel subtiel zijn en erop gericht zijn om het lichaam zichzelf weer in evenwicht te laten brengen. Wel is het vaak in de eerste twee weken na een behandeling merkbaar dat het dier ‘uit balans’ is. Dit is normaal en wordt vanzelf beter wanneer je het dier ook de tijd geeft om zijn evenwicht te hervinden.

Indien de osteopaat twijfelt over de juiste behandelmethode, of meer informatie nodig heeft, zul je altijd het advies krijgen om voor aanvullend onderzoek contact op te nemen met de dierenarts of veearts.

Het is echter altijd raadzaam om op zoek te gaan naar een gediplomeerde osteopaat.

Mag ik mijn dier voor de behandeling voeren?

Een osteopatische behandeling is het prettigst en meest effectief voor het dier als het niet kort van tevoren een maaltijd (krachtvoer)gegeten heeft. Zorg dat er tenminste anderhalf uur zit tussen het voeren en de behandeling. Ruwvoer bij paarden is geen probleem.

Mag ik mijn dier pijnstillers geven voor een behandeling?

Indien je dier voorgeschreven pijnmedicatie in moet nemen kun je dit gewoon toedienen voor een behandeling. Meld dit aub wel aan de osteopaat omdat dit de reactie van het dier op de behandeling zal beïnvloeden.

Mag ik mijn dier vóór de behandeling aan het werk zetten?

Voor een osteopathische behandeling is het belangrijk dat je dier niet bezweet of buiten adem is. De beste resultaten krijg je als de spieren in hun normale rusttoestand zijn, dus niet opgewarmd. Je kunt je paard dus nog rijden voor de behandeling maar dan moeten er wel enkele uren tussen het rijden en de behandeling in zitten.
Hetzelfde geldt voor regen en modder: zorg dat het dier droog en enigszins schoon is vóór de behandeling en dat je hem niet bij de komst van de osteopaat nog door de regen uit het weiland moet gaan halen.

Mag ik mijn dier ná de behandeling aan het werk zetten?

Na de behandeling heeft het dier rust nodig om zijn nieuwe balans weer te vinden en om niet weer meteen in oude bewegingspatronen te vervallen.

Na de behandeling duurt het nog ongeveer 6 weken voordat het optimale resultaat is behaald. De osteopaat zal een op de situatie afgestemd opbouwschema geven.
Dit is altijd matwerk, in overleg met de eigenar en evt trainer.

Wanneer kan ik weer aan wedstrijden deelnemen na een behandeling?

Hierin spelen een groot aantal factoren een rol waardoor het niet eenvoudig is om antwoord te geven op deze vraag. De tak van sport, het niveau, de aard en de duur van de klacht en de leeftijd van het dier spelen stuk voor stuk een grote rol in het te verwachten herstelproces. Ieder geval zal dus individueel moeten worden bekeken en besproken.

Tracht de behandelingen voor je dier te plannen tijdens de rustperiodes van de competitie. Je kunt je dier beter preventief laten behandelen; zo voorkom je problemen, kun je de behandeling plannen en is het resultaat in de competitie waarschijnlijk beter omdat je dier in topvorm is!

Waar wordt een paard behandeld?

Paarden worden in principe in hun eigen vertrouwde stal behandeld, indien dit niet mogelijk is zorg dan voor een rustige, beschutte en droge omgeving.

Waar wordt een gezelschapsdier behandeld?

Gezelschapsdieren worden in de praktijk op lokatie paarden- en hondenschool Van Stal in Amstelveen behandeld. Zie het kopje ‘contact’ voor het adres en de bereikbaarheid.

De mogelijkheid bestaat om honden en katten in hun thuissituatie te behandelen, tegen een hoger tarief (zelfde als paard).

facebook-logo-square twitter-logo-square linkedin-logo-square2 pinterest

Privacyverklaring