FOR INFORMATION IN ENGLISH, CLICK HERE

YOUR ANIMAL (horse or dog) IN OPTIMAL SHAPE, who wouldn’t want that?

Is your horse or dog performing optimally?
Have there been problems because of an illness, an operation or trauma? Sometimes seemingly insignificant things such as stress, (longterm) use of medication, malnutrition, or too little or incorrect exercise can impact how a horse feels and performs.
In all of these cases Osteopathy can be the solution.

WHAT IS OSTEOPATHY?
Osteopathy is a form of manual therapy.
An Osteopathic Practitioner views the body as a cohesive singular unit: all tissues are interconnected and in a healthy body all systems are well balanced.
Whenever a part of the body cannot move properly, it can cause problems in other parts of the body as well. For this reason an Osteopath doesn’t just treat a specific illness, but always treats the animal as a whole.
A properly functioning nervous system and blood supply are essential for an efficient and well balanced body.
Through manipulations of the spine and extremities, craniosacral and visceral techniques an Osteopathic Practitioner influences the nervous system and restores the unity of the body.

METHOD:
At first the whole body is examined for blockages and other problem-area’s, which are immediately released trough gentle manual techniques, if found. This enables the self healing ability of the body.
Because the techniques used are so gentle, it is an ideal method to treat animals. Most animals find the treatment very relaxing.
Osteopathy can also be very important in the prevention of injuries, which is why a regular check-up by a Veterinary Osteopathic Practitioner is recommended.

Annemarijn Laan is an ICREO-certified Veterinary Osteopathic Practitioner from the Netherlands.
Additionally, Annemarijn has over 13 years of experience in (lymphatic) physiotherapy. As a specialist in movement she can also provide advice for training and exercise.

Osteopathy is recommended when there is:
HORSES

• Poor overall condition, poor skin condition, local muscle atrophy
• Insufficient recovery from illness, trauma or operation
• Problems with saddling or mounting
• Back- and neck problems, hypersensitivity when grooming
• Fear of touching the head, tongue-problems, and problems with bit or bridle
• Bad behaviour or other problems while at the farrier or dentist
• Technical riding issues (bucking, rearing, irregularities in movement, problems with : throughness, balance, straightness, flexibility, collection, impulsion, transitions, extending, relaxation etc.)
• Fertility problems
• Arthrosis
• Lameness without limb-pathology
• Reoccurring colic and other digestive problems
• Connective tissue problems, scars, edema

DOGS and CATS
• Poor overall condition, poor skin condition, local muscle atrophy
• Back- and neckproblems, hypersensitivity or pain when grooming/touching
• Insufficient recovery from illness, trauma or operation
• Lameness without limb-pathology
• Arthrosis
• Change in behaviour (agression or dullness)
• Irregularities in movement, ataxia
• Digestive problems (diarrhea, constipation, lack of appetite)
• Connective tissue problems, scars, edema

RATES (incl. 21% VAT)
Horse: 85 euro per consultation.
Dogs and cats: 60 euro per consultation, when appointment is scheduled on location Van Stal, Amstelveen. House-visits cost 85,00 euro.
A consultation takes between 30 and 60 minutes, there can be additional travelcosts.
From 1 januari 2019 al rates will increase with 5 euros.

CONTACT Annemarijn Laan, veterinary osteopathy Amsterdam

My website is still only available in Dutch, but if you contact me in English I am happy to answer all of your questions.

Email: info@annemarijnlaan.nl
Telephone: +31-615007886
Chamber of commerce Haarlem: 53830520
VAT-nr: 186319356B01
Iban: NL78ABNA0431006725 tnv Laan Dierosteopathie

Like mijn Facebook pagina of volg me op Twitter voor de laatste nieuwtjes! Klik op de icoontjes onder aan deze pagina om direct doorgestuurd te worden.

Let op: met ingang van 1 januari 2019 zullen de tarieven wijzigen. Kijk op het tabblad ’tarieven’ voor meer informatie.

EEN DIER DAT LEKKER IN ZIJN VEL ZIT, DAT WIL IEDEREEN WEL!

Je wil jouw dier graag in topvorm hebben en houden, Annemarijn Laan kan je helpen dit doel te bereiken.
Want misschien functioneert je paard, hond of kat niet optimaal. Vanwege ziekte, een operatie of een trauma, maar soms ook door minder voor de hand liggende oorzaken zoals stress, (langdurig) medicijngebruik, onjuiste voeding, te weinig of onjuiste beweging.
In bovenstaande gevallen kan een osteopatische behandeling uitkomst bieden.

Op deze website kun je meer informatie vinden over wat osteopathie precies is, en tevens kun je hier terecht voor meer specifieke informatie over de behandeling van paarden, van honden en van katten.

Let op: Tariefwijziging per 1 januari 2019

Met ingang van 1 januari 2019 zullen de tarieven van de osteopatische consulten wijzigen.
In de praktijk houdt dit in dat alle soorten behandelingen met vijf euro per consult zullen stijgen.
Zie voor meer informatie het tabblad ’tarieven’

Oprichting beroepsvereniging NVDO is een feit!

Met veel trots deel ik jullie mee dat de NVDO opgericht is, de Nederlandse Vereniging voor Dierosteopathie.logosnvdo

Samen met mijn collega dierosteopaten Sophie Zwager en Ruth Brouwer heb ik mij al bijna 2 jaar onder de radar bezig gehouden met de voorbereidingen en oprichting.

De Nederlandse Vereniging Dierosteopathie (NVDO) behartigt de belangen van haar leden en houdt zich bezig met ontwikkelingen binnen het vakgebied van de dierosteopaat en streeft naar een zo transparant mogelijke kwaliteit voor zowel collega’s, samenwerkingspartners en diereneigenaren.
De NVDO fungeert als onderhandelingsorgaan naar zorgverzekeraars en andere instanties binnen en buiten het vakgebied.

Het grote voordeel van een vereniging als de NVDO is dat er meer draagvlak wordt gecreëerd en dat er voordelen voor de leden kunnen worden bekomen die voor de kleine ondernemer alleen niet haalbaar zijn.

Denk hierbij aan:
* Goede verzekeringen die met korting kunnen worden afgesloten
* Een boekhoudkundig programma welke de administratieve last tot een minimum beperkt kan tegen een gereduceerd bedrag worden aangeschaft
* Formulieren die u direct kunt gebruiken voor uw onderneming
* Diverse nascholingen

Op lange termijn zal de vereniging zich inzetten voor de positie van de dierosteopaat binnen de aanvullende veterinaire zorg en de kwaliteit van het vak dierosteopathie waarborgen.

De NVDO kent een aantal commissies:
* Commissie nascholingen
* Klachtencommissie
* Toetsingscommissie
* Commissie database en research
* PR commissie

Zie voor meer informatie: www.nvdierosteopathie.nl

Tariefaanpassingen per 1 januari 2017

pony-euro

Met ingang van 1 januari 2017 geldt een aanpassing van alle tarieven van Laan Dierosteopathie.
De nieuwe tarieven zijn:
behandeling gezelschapsdier in praktijk: 60,00 euro
behandeling gezelschapsdier aan huis: 85,00 euro
behandeling paard: 85,00 euro

Het tarief voor kilometervergoeding blijft ongewijzigd.
Zie voor meer informatie over alle tarieven het tabblad onder ‘contact’: ’tarieven’.

Complementaire Praktijk Van Stal

Binnenkort gaat Complementaire Praktijk Van Stal van start op een prachtige lokatie in Amstelveen: Van Stal.
Het team bestaande uit dierenarts en acupuncturist Marije van der Vlist, osteopaat Annemarijn Laan van Annemarijn Laan Dierosteopathie Amsterdam, holistisch therapeut Eva Keeman en Boukje van Hilst van Van Stal Paarden- & Hondenschool gaat binnenkort van start met kennismakingsdagen.
Op deze dagen bestaat de mogelijkheid om jouw paard door alle teamleden te laten screenen en eventueel een compleet behandelplan op te laten stellen.
Een complete aanpak dus, zowel regulier als meer holistisch.
Ons motto is dat reguliere en alternatieve zorg elkaar niet uitsluiten, maar elkaar juist versterken: complementaire paardengeneeskunde.
Hou de facebookpagina van Praktijk Van Stal in de gaten voor de eerste data van kennismakingsdagen van Praktijk Van Stal
https://www.facebook.com/praktijkvanstal/
CP-vS

Wat is osteopathie?

29

Een osteopaat benadert het lichaam als één geheel: alle weefsels zijn met elkaar verbonden en deze systemen houden elkaar in een gezond lichaam in evenwicht. Als een deel van het lichaam niet goed kan bewegen, dan kan dat klachten in het hele lichaam veroorzaken.

Om deze reden behandelt een osteopaat geen specifieke aandoeningen, maar bekijkt het gehele dier.

Een osteopaat werkt uitsluitend met zijn handen, maakt los wat los moet zitten en herstelt zo met (overwegend) zachte technieken het zelfgenezend vermogen van het lichaam. Er worden dus geen hamertjes gebruikt, zoals vaak ten onrechte wordt gedacht.

Ook bij chronische aandoeningen kan osteopathie ingezet worden om het leven van het dier comfortabeler te maken.

Samenwerking
Osteopathie wordt gezien als een complementaire, aanvullende geneeswijze op de reguliere diergeneeskunde. Waar nodig zal Annemarijn samenwerken met andere disciplines zoals de dierenarts of veearts, trainer, hoefsmid en zadelmaker.
Als specialist in bewegen kan de osteopaat de dierenarts goed aanvullen.
Een goede samenwerking tussen dierenarts en osteopaat leidt tot optimale resultaten. Door middel van osteopathie kan er bijvoorbeeld sprake zijn van beter herstel na een ingreep of blessure, en van bijvoorbeeld betere opname van medicijnen door het lichaam.

Neem in acute gevallen altijd eerst contact op met je dierenarts of veearts!

Lees meer over osteopathie:

Een osteopaat op het niveau van drie systemen: het parietale systeem (botten en gewrichten), het viscerale systeem (organen) en het craniosacrale systeem (de schedel, de hersenen en het ruggenmerg).

Centraal hierin staan de aansturing door het zenuwstelsel en de doorbloeding, omdat dit basisvoorwaarden zijn voor een goed functionerend lichaam. Door allerlei oorzaken kan de eenheid van het lichaam (tijdelijk) uit balans zijn en is een osteopatische behandeling de aangewezen methode om dit te herstellen.
Om inzicht in deze klachten en hun onderlinge relaties te krijgen is een grote kennis van anatomie, neurologie, biomechanica en fysiologie belangrijk, maar ook het gevoel en de techniek zijn van groot belang.

Geschiedenis
Osteopathie vindt zijn oorsprong in de vorige eeuw en is ontwikkeld door de Amerikaanse arts dr. Andrews Taylor Still. In de Verenigde Staten is osteopathie een erkende vorm van gezondheidszorg. Via Engeland en Frankrijk is de osteopathie in Europa bekend geworden, en uiteindelijk ook in Nederland geïntroduceerd.
In Nederland is deze vorm van het behandelen nog relatief jong: de eerste humaan osteopaten vestigden zich in 1985 in Nederland. De opleiding ICREO verzorgt sinds 15 jaar de opleiding tot osteopaat voor dieren.

De basisprincipes van osteopathie zijn:

 • Biologisch is een lichaam één geheel en alle afzonderlijke delen (systemen) beïnvloeden elkaar.
 • Alles in het lichaam is beweeglijk; het kan bewegen en moet bewegen.
 • Een lichaam heeft een zelfgenezend vermogen. Osteopathie activeert dit.
 • Een goede doorbloeding van elk weefsel is een voorwaarde voor normaal functioneren, de zogenaamde ‘arterial rule’.
 • De structuur van het weefsel bepaalt de functie en omgekeerd.

Een osteopaat maakt onder andere gebruik van (wervel)manipulaties, Jones-technieken, fasciale technieken, viscerale technieken en craniosacrale technieken

 

Let op: Tariefwijziging per 1 januari 2019

Met ingang van 1 januari 2019 zullen de tarieven van de osteopatische consulten wijzigen.
In de praktijk houdt dit in dat alle soorten behandelingen met vijf euro per consult zullen stijgen.
Zie voor meer informatie het tabblad ’tarieven’

Oprichting beroepsvereniging NVDO is een feit!

Met veel trots deel ik jullie mee dat de NVDO opgericht is, de Nederlandse Vereniging voor Dierosteopathie.logosnvdo

Samen met mijn collega dierosteopaten Sophie Zwager en Ruth Brouwer heb ik mij al bijna 2 jaar onder de radar bezig gehouden met de voorbereidingen en oprichting.

De Nederlandse Vereniging Dierosteopathie (NVDO) behartigt de belangen van haar leden en houdt zich bezig met ontwikkelingen binnen het vakgebied van de dierosteopaat en streeft naar een zo transparant mogelijke kwaliteit voor zowel collega’s, samenwerkingspartners en diereneigenaren.
De NVDO fungeert als onderhandelingsorgaan naar zorgverzekeraars en andere instanties binnen en buiten het vakgebied.

Het grote voordeel van een vereniging als de NVDO is dat er meer draagvlak wordt gecreëerd en dat er voordelen voor de leden kunnen worden bekomen die voor de kleine ondernemer alleen niet haalbaar zijn.

Denk hierbij aan:
* Goede verzekeringen die met korting kunnen worden afgesloten
* Een boekhoudkundig programma welke de administratieve last tot een minimum beperkt kan tegen een gereduceerd bedrag worden aangeschaft
* Formulieren die u direct kunt gebruiken voor uw onderneming
* Diverse nascholingen

Op lange termijn zal de vereniging zich inzetten voor de positie van de dierosteopaat binnen de aanvullende veterinaire zorg en de kwaliteit van het vak dierosteopathie waarborgen.

De NVDO kent een aantal commissies:
* Commissie nascholingen
* Klachtencommissie
* Toetsingscommissie
* Commissie database en research
* PR commissie

Zie voor meer informatie: www.nvdierosteopathie.nl

Tariefaanpassingen per 1 januari 2017

pony-euro

Met ingang van 1 januari 2017 geldt een aanpassing van alle tarieven van Laan Dierosteopathie.
De nieuwe tarieven zijn:
behandeling gezelschapsdier in praktijk: 60,00 euro
behandeling gezelschapsdier aan huis: 85,00 euro
behandeling paard: 85,00 euro

Het tarief voor kilometervergoeding blijft ongewijzigd.
Zie voor meer informatie over alle tarieven het tabblad onder ‘contact’: ’tarieven’.

Complementaire Praktijk Van Stal

Binnenkort gaat Complementaire Praktijk Van Stal van start op een prachtige lokatie in Amstelveen: Van Stal.
Het team bestaande uit dierenarts en acupuncturist Marije van der Vlist, osteopaat Annemarijn Laan van Annemarijn Laan Dierosteopathie Amsterdam, holistisch therapeut Eva Keeman en Boukje van Hilst van Van Stal Paarden- & Hondenschool gaat binnenkort van start met kennismakingsdagen.
Op deze dagen bestaat de mogelijkheid om jouw paard door alle teamleden te laten screenen en eventueel een compleet behandelplan op te laten stellen.
Een complete aanpak dus, zowel regulier als meer holistisch.
Ons motto is dat reguliere en alternatieve zorg elkaar niet uitsluiten, maar elkaar juist versterken: complementaire paardengeneeskunde.
Hou de facebookpagina van Praktijk Van Stal in de gaten voor de eerste data van kennismakingsdagen van Praktijk Van Stal
https://www.facebook.com/praktijkvanstal/
CP-vS

Paard

12

Osteopathie kan zinvol zijn voor alle paarden en pony’s, of je nu in de wedstrijdsport actief bent, of wanneer je je paard recreatief berijdt. Van de grootste paarden tot de kleinste Shetlanders, ieder dier kan soms wel wat ondersteuning gebruiken.
Onze paarden worden tegenwoordig niet meer in de omgeving gehouden waarvoor zij ‘ontworpen’ zijn, namelijk kilometers lang vrij rondlopen en de hele dag door kleine beetjes ruwvoer eten. Er worden hoge eisen gesteld aan het aanpassingsvermogen van onze dieren op het gebied van huisvesting, voeding, beweging en andere omgevingsfactoren.

Ziekte, een operatie of een trauma, maar ook de inwerking van de ruiter en het zadel, het rijden van wedstrijden en de stress die dit met zich meebrengt, te weinig beweging of juist overbelasting, een eenzijdig eetpatroon: het zijn allemaal factoren waar een paard mee om moet kunnen gaan.
We hebben een sterke emotionele band met onze paarden en vaak vertegenwoordigen zij ook een aanzienlijk kapitaal.
Redenen genoeg waarom je je dier in optima forma wilt hebben en houden!

Voorbeelden van klachten waarbij osteopathie zinvol is:

 • Matige conditie, slecht in vel zitten.
 • Onvoldoende herstel na ziekte, trauma of operatie
 • Problemen met zadelen/opstijgen
 • Rug- en halsproblemen, overgevoeligheid tijdens borstelen
 • Kopschuwheid, tongproblemen en problemen met hoofdstel en bit
 • Lastig gedrag bij de hoefsmid
 • Rijtechnische problemen (bokken, onregelmatigheid, problemen met: nageeflijkheid, buiging, verzamelen, overgangen, strekken, ontspanning etc.)
 • Verminderde prestaties in de sport
 • Problemen met hengstigheid/vruchtbaarheid
 • Gedragsproblemen
 • Regelmatig terugkerende koliek en andere spijsverteringsklachten
 • Bindweefsel- en huidproblemen, vocht in de benen

WERKWIJZE tijdens een behandeling

5Het paard dient voor de behandeling droog en schoon te zijn, en er moet minstens drie uur tussen lichamelijke inspanning en de behandeling zitten.
Ook wil ik graag ergens rustig en droog kunnen staan tijdens de behandeling.
Om te beginnen wordt het hele lichaam onderzocht op blokkades en probleemzones, en deze worden direct met zachte manuele technieken los en vrij gemaakt. Op deze manier wordt het zelfgenezend vermogen van het lichaam ondersteund.

Er worden door een osteopaat geen hamers of kalmeringsmiddelen gebruikt, en de meeste dieren ervaren de behandeling als prettig en ontspannend.
Omdat de gebruikte technieken zo vriendelijk zijn is het een ideale behandelmethode voor dieren. Het is echter een subtiele behandeling met groot effect! In de meeste gevallen volstaan enkele consulten.

Een behandeling duurt ongeveer 45 minuten.

Na de behandeling heeft het paard rust nodig omdat het lichaam weer op zoek gaat naar een nieuwe balans. Bij sommige paarden is meteen verschil merkbaar, bij anderen soms pas na een maand. Gun jezelf en je paard die tijd.
In overleg met de osteopaat zal er een trainingsschema worden opgesteld, aangepast aan de situatie.

PREVENTIE

DSC_0398Osteopathie kan ook in de preventie van blessures in de toekomst een belangrijke rol spelen en daarom is een halfjaarlijkse check-up door een osteopaat aan te bevelen om je dier in topvorm te houden. Ieder paard ligt bijvoorbeeld wel eens (ongemerkt) vast of maakt een verkeerde beweging. Als blokkades tijdig behandeld worden zijn de negatieve gevolgen minimaal.

 

Let op: Tariefwijziging per 1 januari 2019

Met ingang van 1 januari 2019 zullen de tarieven van de osteopatische consulten wijzigen.
In de praktijk houdt dit in dat alle soorten behandelingen met vijf euro per consult zullen stijgen.
Zie voor meer informatie het tabblad ’tarieven’

Oprichting beroepsvereniging NVDO is een feit!

Met veel trots deel ik jullie mee dat de NVDO opgericht is, de Nederlandse Vereniging voor Dierosteopathie.logosnvdo

Samen met mijn collega dierosteopaten Sophie Zwager en Ruth Brouwer heb ik mij al bijna 2 jaar onder de radar bezig gehouden met de voorbereidingen en oprichting.

De Nederlandse Vereniging Dierosteopathie (NVDO) behartigt de belangen van haar leden en houdt zich bezig met ontwikkelingen binnen het vakgebied van de dierosteopaat en streeft naar een zo transparant mogelijke kwaliteit voor zowel collega’s, samenwerkingspartners en diereneigenaren.
De NVDO fungeert als onderhandelingsorgaan naar zorgverzekeraars en andere instanties binnen en buiten het vakgebied.

Het grote voordeel van een vereniging als de NVDO is dat er meer draagvlak wordt gecreëerd en dat er voordelen voor de leden kunnen worden bekomen die voor de kleine ondernemer alleen niet haalbaar zijn.

Denk hierbij aan:
* Goede verzekeringen die met korting kunnen worden afgesloten
* Een boekhoudkundig programma welke de administratieve last tot een minimum beperkt kan tegen een gereduceerd bedrag worden aangeschaft
* Formulieren die u direct kunt gebruiken voor uw onderneming
* Diverse nascholingen

Op lange termijn zal de vereniging zich inzetten voor de positie van de dierosteopaat binnen de aanvullende veterinaire zorg en de kwaliteit van het vak dierosteopathie waarborgen.

De NVDO kent een aantal commissies:
* Commissie nascholingen
* Klachtencommissie
* Toetsingscommissie
* Commissie database en research
* PR commissie

Zie voor meer informatie: www.nvdierosteopathie.nl

Tariefaanpassingen per 1 januari 2017

pony-euro

Met ingang van 1 januari 2017 geldt een aanpassing van alle tarieven van Laan Dierosteopathie.
De nieuwe tarieven zijn:
behandeling gezelschapsdier in praktijk: 60,00 euro
behandeling gezelschapsdier aan huis: 85,00 euro
behandeling paard: 85,00 euro

Het tarief voor kilometervergoeding blijft ongewijzigd.
Zie voor meer informatie over alle tarieven het tabblad onder ‘contact’: ’tarieven’.

Complementaire Praktijk Van Stal

Binnenkort gaat Complementaire Praktijk Van Stal van start op een prachtige lokatie in Amstelveen: Van Stal.
Het team bestaande uit dierenarts en acupuncturist Marije van der Vlist, osteopaat Annemarijn Laan van Annemarijn Laan Dierosteopathie Amsterdam, holistisch therapeut Eva Keeman en Boukje van Hilst van Van Stal Paarden- & Hondenschool gaat binnenkort van start met kennismakingsdagen.
Op deze dagen bestaat de mogelijkheid om jouw paard door alle teamleden te laten screenen en eventueel een compleet behandelplan op te laten stellen.
Een complete aanpak dus, zowel regulier als meer holistisch.
Ons motto is dat reguliere en alternatieve zorg elkaar niet uitsluiten, maar elkaar juist versterken: complementaire paardengeneeskunde.
Hou de facebookpagina van Praktijk Van Stal in de gaten voor de eerste data van kennismakingsdagen van Praktijk Van Stal
https://www.facebook.com/praktijkvanstal/
CP-vS

HOND / KAT

Osteopathie kan zinvol zijn voor alle honden en katten.
Of je hond de hele dag buiten is of fanatiek in de sport actief is. En of je kat de hele dag in touw is of het liefst bovenop de verwarming ligt. Van de grootste Deense dog tot de kleinste Chihuahua, ieder dier kan soms wel wat ondersteuning gebruiken.

20Onze dieren worden tegenwoordig niet meer in de omstandigheden gehouden waarvoor zij ‘ontworpen’ zijn. Er worden hierdoor hoge eisen gesteld aan het aanpassingsvermogen van onze dieren. Je merkt soms dat je hond of kat niet optimaal functioneert. Vanwege ziekte, een operatie of een trauma, maar soms ook door minder voor de hand liggende oorzaken zoals huisvesting, stress, (langdurig) medicijngebruik, onjuiste voeding, te weinig of onjuiste beweging.
Er wordt steeds meer gesport met honden (behendigheid, hondenrennen, pakwerk, schapen drijven, etc.). Een hond die actief is in de sport kan de beste prestaties leveren als hij zijn lichaam zo optimaal mogelijk kan gebruiken. Verschillende klachten of verminderde prestaties tijdens het sporten kunnen een indicatie zijn dat de hond blokkades heeft.

Honden laten zich in het algemeen goed behandelen en zijn zelf vaak heel goed in staat hun ongemak kenbaar te maken.

Bij katten ligt dit vaak iets ingewikkelder. Katten kunnen zeker ook baat hebben bij osteopathie maar het hangt in sommige gevallen wel af van de aard van de kat of hij zich gemakkelijk laat behandelen.

Voorbeelden van klachten waarbij osteopathie zinvol is:

 • Rug- en halsproblemen
 • Artrose
 • Matige conditie, slecht in vel zitten
 • Verminderde prestaties in de sport
 • Pijn bij aanraken of borstelen
 • Gedragsverandering (agressie, lusteloosheid)
 • Onregelmatigheden in het lopen, slepen met de poten of ataxie
 • Onvoldoende herstel na ziekte, trauma of operatie
 • Spijsverteringsklachten (diarree, obstipatie, weinig eetlust)
 • Vruchtbaarheidsproblemen
 • Bindweefsel- en huidproblemen

WERKWIJZE

 

19Het dier dient voor de behandeling droog en schoon te zijn en niet kortgeleden te hebben gegeten. Op zijn laatst 2 uur voor de behandeling voeren is aan te bevelen.
Om te beginnen wordt het hele lichaam onderzocht op blokkades en probleemzones, en deze worden direct met zachte manuele technieken los en vrij gemaakt. Op deze manier wordt het zelfgenezend vermogen van het lichaam ondersteund.
Er worden door een osteopaat geen hamers of kalmeringsmiddelen gebruikt, en de meeste dieren ervaren de behandeling als prettig en ontspannend.
Een behandeling duurt ongeveer 30 minuten.

Na de behandeling heeft het dier rust nodig om de balans in het lichaam weer te kunnen hervinden. Doe met honden de eerste week na de behandeling rustig aan tijdens spelen, uitlaten of de training.
De behandeling werkt nog ongeveer 4 weken door omdat het lichaam weer op zoek gaat naar een nieuwe balans. Bij sommige dieren is meteen verschil merkbaar, bij anderen soms pas na een maand. Gun jezelf en je dier die tijd.

Omdat de gebruikte technieken zo vriendelijk zijn is het een ideale behandelmethode voor dieren. Het is echter een subtiele behandeling met groot effect! In de meeste gevallen volstaan enkele consulten.

PREVENTIE

2Osteopathie kan ook in de preventie van blessures in de toekomst een belangrijke rol spelen en daarom is een halfjaarlijkse check-up door een osteopaat aan te bevelen om je dier in topvorm te houden. Ieder dier maakt bijvoorbeeld wel eens (ongemerkt) een verkeerde beweging of heeft te maken met schadelijke invloeden vanuit zijn voeding of omgeving. Als blokkades tijdig behandeld worden zijn de negatieve gevolgen minimaal.

Let op: Tariefwijziging per 1 januari 2019

Met ingang van 1 januari 2019 zullen de tarieven van de osteopatische consulten wijzigen.
In de praktijk houdt dit in dat alle soorten behandelingen met vijf euro per consult zullen stijgen.
Zie voor meer informatie het tabblad ’tarieven’

Oprichting beroepsvereniging NVDO is een feit!

Met veel trots deel ik jullie mee dat de NVDO opgericht is, de Nederlandse Vereniging voor Dierosteopathie.logosnvdo

Samen met mijn collega dierosteopaten Sophie Zwager en Ruth Brouwer heb ik mij al bijna 2 jaar onder de radar bezig gehouden met de voorbereidingen en oprichting.

De Nederlandse Vereniging Dierosteopathie (NVDO) behartigt de belangen van haar leden en houdt zich bezig met ontwikkelingen binnen het vakgebied van de dierosteopaat en streeft naar een zo transparant mogelijke kwaliteit voor zowel collega’s, samenwerkingspartners en diereneigenaren.
De NVDO fungeert als onderhandelingsorgaan naar zorgverzekeraars en andere instanties binnen en buiten het vakgebied.

Het grote voordeel van een vereniging als de NVDO is dat er meer draagvlak wordt gecreëerd en dat er voordelen voor de leden kunnen worden bekomen die voor de kleine ondernemer alleen niet haalbaar zijn.

Denk hierbij aan:
* Goede verzekeringen die met korting kunnen worden afgesloten
* Een boekhoudkundig programma welke de administratieve last tot een minimum beperkt kan tegen een gereduceerd bedrag worden aangeschaft
* Formulieren die u direct kunt gebruiken voor uw onderneming
* Diverse nascholingen

Op lange termijn zal de vereniging zich inzetten voor de positie van de dierosteopaat binnen de aanvullende veterinaire zorg en de kwaliteit van het vak dierosteopathie waarborgen.

De NVDO kent een aantal commissies:
* Commissie nascholingen
* Klachtencommissie
* Toetsingscommissie
* Commissie database en research
* PR commissie

Zie voor meer informatie: www.nvdierosteopathie.nl

Tariefaanpassingen per 1 januari 2017

pony-euro

Met ingang van 1 januari 2017 geldt een aanpassing van alle tarieven van Laan Dierosteopathie.
De nieuwe tarieven zijn:
behandeling gezelschapsdier in praktijk: 60,00 euro
behandeling gezelschapsdier aan huis: 85,00 euro
behandeling paard: 85,00 euro

Het tarief voor kilometervergoeding blijft ongewijzigd.
Zie voor meer informatie over alle tarieven het tabblad onder ‘contact’: ’tarieven’.

Complementaire Praktijk Van Stal

Binnenkort gaat Complementaire Praktijk Van Stal van start op een prachtige lokatie in Amstelveen: Van Stal.
Het team bestaande uit dierenarts en acupuncturist Marije van der Vlist, osteopaat Annemarijn Laan van Annemarijn Laan Dierosteopathie Amsterdam, holistisch therapeut Eva Keeman en Boukje van Hilst van Van Stal Paarden- & Hondenschool gaat binnenkort van start met kennismakingsdagen.
Op deze dagen bestaat de mogelijkheid om jouw paard door alle teamleden te laten screenen en eventueel een compleet behandelplan op te laten stellen.
Een complete aanpak dus, zowel regulier als meer holistisch.
Ons motto is dat reguliere en alternatieve zorg elkaar niet uitsluiten, maar elkaar juist versterken: complementaire paardengeneeskunde.
Hou de facebookpagina van Praktijk Van Stal in de gaten voor de eerste data van kennismakingsdagen van Praktijk Van Stal
https://www.facebook.com/praktijkvanstal/
CP-vS

OVER Annemarijn Laan

De passie voor dieren zat er al vroeg in, als kleuter ging ik al mee tijdens het mennen met de Welsh-pony’s van mijn opa, en toen ik eindelijk 8 jaar werd, was ik iedere dag op de manege te vinden. Het begin van een leven lang tussen en op de paarden.

DSC00688Na het gymnasium ben ik gestart met de opleiding humane fysiotherapie met als uiteindelijk doel dierfysiotherapeut te worden.
Sinds mijn afstuderen aan de Hogeschool van Amsterdam in 2000 werkte ik in een grote humane fysiotherapiepraktijk in Amsterdam met als specialisatie oedeemtherapie.
Als humaan fysiotherapeut was ik BIG-geregistreerd en aangesloten bij KNGF, NVFL en MLDV. Door de jaren heen heb ik meerdere cursussen en nascholingen gevolgd en dit proces van leren stopt natuurlijk nooit.

Na de eerste jaren in de humane praktijk, waarin ik de nodige ervaring en ‘fingerspitzengefuhl’ kon opbouwen, groeide het gevoel dat de gereedschapskist van een fysiotherapeut voor mij te beperkt is.
Ook wilde ik graag de frisse buitenlucht in met mijn laarzen aan, en van mijn passie mijn beroep maken. Zo kwam ik terecht bij osteopathie voor dieren en de eerste module bij ICREO was een openbaring voor mij: alle puzzelstukjes vielen op hun plaats.

Inmiddels ben ik sinds 2015 fulltime werkzaam in mijn eigen dierosteopathie praktijk en heb ik de humane fysiotherapie achter mij gelaten.

Mijn speciale aandacht en ervaring gaan uit naar bindweefselproblematiek, oedeem en littekenbehandeling. Mijn kennis daarover heb ik samen kunnen brengen in mijn afstudeerthesis voor ICREO: “Segmentale symptomen van de huid en het onderhuids bindweefsel bij het paard “

ICREO thesis Annemarijn Laan

Mijn jarenlange ervaring in de humane praktijk, mijn diepgewortelde passie voor dieren en alle opgedane kennis in de jaren dat ik de opleiding van ICREO volgde, hebben ervoor gezorgd dat ik nu mijn ultieme wens tot uitdrukking heb gebracht in het starten van mijn eigen osteopathie-praktijk voor dieren.
Ik ben als osteopaat ICREO-gediplomeerd sinds 2011.

Ik woon in Bloemendaal, samen met mijn man en twee kinderen, een stuiterbal-hond en een Quarab-merrie met een eigen mening.

Op het prachtige en landelijke terrein van paarden- en hondenschool Van Stal in Amstelveen bevindt zich mijn knusse mini-praktijkje voor de behandeling van gezelschapsdieren.

Ik heb samen met twee collega’s in 2017 de eerste Nederlandse beroepsvereniniging voor Dierosteopaten opgericht: de NVDO (Nederlandse Vereniging voor Dierosteopathie). Zie voor meer informatie over de beroepsvereniging: www.nvdierosteopathie.nl

Geregeld geef ik lezingen in het hele land waarin ik de deelnemers wil enthousiasmeren om samen met mij door een osteopatisch brilletje naar hun dier en hun eigen lichaam te leren kijken, waarbij mijn doel is om iedereen het eureka-gevoel mee te geven dat mij tijdens de eerste module van de opleiding dierosteopathie overviel. En nog steeds, na al deze jaren waarin ik dit fantastische beroep dag in, dag uit mag beoefenen, ervaar ik datzelfde gevoel!

Let op: Tariefwijziging per 1 januari 2019

Met ingang van 1 januari 2019 zullen de tarieven van de osteopatische consulten wijzigen.
In de praktijk houdt dit in dat alle soorten behandelingen met vijf euro per consult zullen stijgen.
Zie voor meer informatie het tabblad ’tarieven’

Oprichting beroepsvereniging NVDO is een feit!

Met veel trots deel ik jullie mee dat de NVDO opgericht is, de Nederlandse Vereniging voor Dierosteopathie.logosnvdo

Samen met mijn collega dierosteopaten Sophie Zwager en Ruth Brouwer heb ik mij al bijna 2 jaar onder de radar bezig gehouden met de voorbereidingen en oprichting.

De Nederlandse Vereniging Dierosteopathie (NVDO) behartigt de belangen van haar leden en houdt zich bezig met ontwikkelingen binnen het vakgebied van de dierosteopaat en streeft naar een zo transparant mogelijke kwaliteit voor zowel collega’s, samenwerkingspartners en diereneigenaren.
De NVDO fungeert als onderhandelingsorgaan naar zorgverzekeraars en andere instanties binnen en buiten het vakgebied.

Het grote voordeel van een vereniging als de NVDO is dat er meer draagvlak wordt gecreëerd en dat er voordelen voor de leden kunnen worden bekomen die voor de kleine ondernemer alleen niet haalbaar zijn.

Denk hierbij aan:
* Goede verzekeringen die met korting kunnen worden afgesloten
* Een boekhoudkundig programma welke de administratieve last tot een minimum beperkt kan tegen een gereduceerd bedrag worden aangeschaft
* Formulieren die u direct kunt gebruiken voor uw onderneming
* Diverse nascholingen

Op lange termijn zal de vereniging zich inzetten voor de positie van de dierosteopaat binnen de aanvullende veterinaire zorg en de kwaliteit van het vak dierosteopathie waarborgen.

De NVDO kent een aantal commissies:
* Commissie nascholingen
* Klachtencommissie
* Toetsingscommissie
* Commissie database en research
* PR commissie

Zie voor meer informatie: www.nvdierosteopathie.nl

Tariefaanpassingen per 1 januari 2017

pony-euro

Met ingang van 1 januari 2017 geldt een aanpassing van alle tarieven van Laan Dierosteopathie.
De nieuwe tarieven zijn:
behandeling gezelschapsdier in praktijk: 60,00 euro
behandeling gezelschapsdier aan huis: 85,00 euro
behandeling paard: 85,00 euro

Het tarief voor kilometervergoeding blijft ongewijzigd.
Zie voor meer informatie over alle tarieven het tabblad onder ‘contact’: ’tarieven’.

Complementaire Praktijk Van Stal

Binnenkort gaat Complementaire Praktijk Van Stal van start op een prachtige lokatie in Amstelveen: Van Stal.
Het team bestaande uit dierenarts en acupuncturist Marije van der Vlist, osteopaat Annemarijn Laan van Annemarijn Laan Dierosteopathie Amsterdam, holistisch therapeut Eva Keeman en Boukje van Hilst van Van Stal Paarden- & Hondenschool gaat binnenkort van start met kennismakingsdagen.
Op deze dagen bestaat de mogelijkheid om jouw paard door alle teamleden te laten screenen en eventueel een compleet behandelplan op te laten stellen.
Een complete aanpak dus, zowel regulier als meer holistisch.
Ons motto is dat reguliere en alternatieve zorg elkaar niet uitsluiten, maar elkaar juist versterken: complementaire paardengeneeskunde.
Hou de facebookpagina van Praktijk Van Stal in de gaten voor de eerste data van kennismakingsdagen van Praktijk Van Stal
https://www.facebook.com/praktijkvanstal/
CP-vS

VEEL GESTELDE VRAGEN

Wat is het verschil tussen osteopathie en andere manuele therapievormen?

Er ontstaat soms verwarring tussen osteopathie, manuele therapie en chiropractie (de diverse vormen van wat in de volksmond ‘kraken’ heet).

Manuele therapie en chiropractie richten zich voornamelijk op mobiliteitsverlies in de wervelkolom en andere gewrichten. Osteopathie bekijkt het lichaam breder en behandelt naast de wervelkolom ook de organen en de schedel. Osteopathie richt zich  vooral op de relatie tussen deze verschillende systemen.

Het manipuleren of ‘kraken’ van wervels is een techniek die zowel in de manuele therapie, de chiropractie en in de osteopathie wordt gebruikt. Hierbij geldt dat de manipulaties die de osteopaat uitvoert gemiddeld genomen zachter zullen aanvoelen dan die van de chiropractor of manueel therapeut. Het doel van deze technieken is voor de osteopaat niet in hoofdzaak om meer beweeglijkheid te creëren, maar om een prikkel te geven aan het zenuwstelsel. Verder maakt de osteopaat gebruik van meerdere subtiele behandeltechnieken, zoals viscerale en craniosacrale technieken.
Dit maakt het voor dieren tot een ideale behandelmethode die in het algemeen als prettig wordt ervaren door het dier.

Waarom valt osteopathie onder alternatieve geneeswijzen?

Osteopathie valt in Nederland onder de alternatieve geneeskunde. Het woord ‘alternatief’ roept soms weerstand of wantrouwen op. Dat is goed te begrijpen, aangezien er wisselende berichten in het nieuws komen over alternatieve geneeskunde.

Het is echter zo dat een behandelwijze in Nederland als ‘alternatief’ wordt aangemerkt als deze niet in de wet is vastgelegd. Dit zegt echter niets over de behandelwijze op zich. Internationaal gezien is osteopathie een gerespecteerde vorm van therapie en zijn verschillende landen veel verder in het erkennen en registreren van osteopathie.

Liever gebruik ik de term complementaire geneeswijzen, omdat er vele vormen van behandeling zijn die reguliere geneskunde goed kunnen aanvullen en versterken.

Osteopathie bij dieren is een relatief jong beroep, en wordt nog slechts in enkele landen in de wereld uitgeoefend. Momenteel vindt er veel onderzoek plaats naar de effectiviteit van de osteopathie bij dieren, met name door de opleiding ICREO (International College for Research on Equine Osteopathy).

Is osteopaat een beschermd beroep?

Gezien de ontbrekende wettelijke basis voor osteopathie voor dieren in Nederland, is het wel van groot belang dat u op zoek gaat naar een goed gekwalificeerde osteopaat voor dieren. Dierosteopathie is in Nederland een vrij beroep, wat inhoudt dat ook slecht of minder opgeleide therapeuten zich osteopaat mogen noemen.

Als een osteopaat ICREO- gediplomeerd is, is dat een waarborg voor een goed opgeleide osteopaat voor dieren die aan de zware kwaliteitseisen voldoet.

Om aan deze driejarige opleiding deel te mogen nemen is een (para)medische HBO- of universitaire vooropleiding verplicht. In de praktijk is het zo dat voornamelijk  dierenartsen, fysiotherapeuten en humaan osteopaten tot deze opleiding worden toegelaten.

Kan ik osteopathie combineren met andere behandelingen?

Ja dat kan, bespreek het wel met alle individuele behandelaars.

Osteopathie is geen vervanging voor de reguliere diergeneeskunde maar wordt gezien als een complementaire, aanvullende geneeswijze. Waar nodig zal Annemarijn samenwerken met andere disciplines zoals de dierenarts of veearts, trainer, hoefsmid en zadelmaker.

Neem in acute gevallen altijd eerst contact op met je dierenarts of veearts!

Welke toegevoegde waarde kan osteopathie hebben als aanvulling op de behandeling door een reguliere dieren- of veearts?

Als specialist in bewegen kan de osteopaat de dierenarts goed aanvullen. Een goede samenwerking tussen dierenarts en osteopaat leidt tot optimale resultaten. Door middel van osteopathie kan er sprake zijn van beter herstel na een ingreep of een blessure, en van bijvoorbeeld betere opname van medicijnen door het lichaam.

Hoe vaak moet mijn dier behandeld worden?

Het resultaat van de behandeling hangt natuurlijk af van de aard en de duur van de klacht, de leeftijd van het dier, de sportdiscipline, de voorgeschiedenis, en nog vele andere factoren, maar vaak is 1 à 2 keer behandelen voldoende.

Omdat de osteopaat niet alleen een lokale klacht behandelt, maar het gehele dier controleert op probleemzones, brengt een enkele behandeling vaak veel teweeg in het lichaamseigen herstelmechanisme.

Het is verstandig om 6 weken na de behandeling contact op te nemen met de osteopaat om het herstel van je dier te evalueren en samen af te spreken wat er verder nog moet gebeuren. Eventueel wordt dan nog een vervolgafspraak ingepland om de puntjes op de i te zetten.

Het inplannen van een halfjaarlijkse preventieve behandeling verdient de voorkeur om je dier in topvorm te houden.

Wat kost een osteopathische behandeling?

Paard: 90 euro per consult (incl. 21% BTW).

Gezelschapsdier in praktijk lokatie paarden- en hondenschool Van Stal in Amstelveen: 65 euro per consult (incl. 21% BTW).

Gezelschapsdier aan huis: 90 euro per consult (incl 21% BTW).

U kunt direct na afloop van de behandeling bij voorkeur met PIN betalen.

Een consult duurt tussen de 30 en 60 minuten.

Paarden worden in hun eigen omgeving behandeld. Indien Annemarijn reeds op een locatie aanwezig is, is een gratis korte screening mogelijk.

Gezelschapsdieren worden behandeld op lokatie paarden- en hondenschool Van Stal in Amstelveen.
Voor een aan-huis behandeling van gezelschapsdieren geldt hetzelfde tarief als voor een paard.

Voor behandelingen buiten een straal van 35 km rond Bloemendaal (postcodegebied 2061) wordt een benzinetoeslag berekend van 40 cent per kilometer. Bij meerdere behandelingen op 1 locatie vervalt deze toeslag.

Geeft de osteopaat ook bewegingstherapie of les?

Na een behandeling zul je algemene adviezen meekrijgen over de te volgen opbouw in belasting. Ook zul je een aantal specifieke bewegingstips horen die van toepassing zijn op jouw dier.

Het rijtechnische gedeelte laat Annemarijn over aan jouw eigen gediplomeerde instructeur, indien nodig kan zij enkele goede instructeurs aanbevelen.

Geeft de osteopaat voedingsadvies?

Als osteopaat geeft Annemarijn algemene adviezen over het optimaal laten functioneren van de spijsvertering. Voor specifiek voedingsadvies kan zij doorverwijzen naar specialisten in diervoeding.

Geeft de osteopaat zadeladvies?

Een osteopaat is geen zadelspecialist maar kan wel goed bekijken of het zadel goed past op het paard en of het aanpassen van het zadel noodzakelijk is.

Gebruikt een osteopaat hamertjes of ander gereedschap bij een behandeling?

Een osteopaat gebruikt geen gereedschap maar alleen zijn of haar handen tijdens de behandeling. Ook is het niet nodig om een dier tijdens of na de behandeling te sederen.

Annemarijn maakt in sommige gevallen gebruik van taping om het herstel te ondersteunen ná een osteopatische behandeling.

Mijn dier is drachtig, mag ze behandeld worden?

Voorzichtigheid is geboden, ICREO-gediplomeerde osteopaten is aangeleerd om geen onnodige risico’s te nemen. Is het dus absoluut noodzakelijk om het dier tijdens de dracht te behandelen of kan het wachten tot na de bevalling?

Het advies luidt om de merrie gedurende de 3 eerste maanden van de dracht liefst niet te behandelen. Na die 3 maanden (als de vrucht goed ingenesteld is) kan het paard zonder problemen behandeld worden tot ongeveer de 10e maand. De laatste maand van de dracht wordt er ook meestal niet meer behandeld.

Voor honden geldt dezelfde stelregel om in de eerste maanden en de laatste weken niet te behandelen.

Mogen heel jonge dieren behandeld worden?

Omdat de gebruikte technieken zo subtiel zijn kunnen jonge dieren heel goed door middel van osteopathie behandeld worden. Op deze manier is het goed mogelijk om problemen al in de groeifase te verhelpen en dus grotere structurele problemen in de toekomst te voorkomen. Jonge dieren lopen soms tijdens het spelen of door glijpartijen ook al blessures op, vaak zonder dat de eigenaar daar weet van heeft.

Zo is het bijvoorbeeld heel verstandig om een jong paard vóór het zadelmak te maken al een keer te laten nakijken door een osteopaat. Het dier begint vervolgens pijnvrij en in balans aan zijn opleiding, en dit levert meer rijplezier op voor zowel ruiter als paard!

Mogen oudere dieren behandeld worden?

Oudere dieren kunnen heel goed behandeld worden door middel van osteopathie, alleen moeten de verwachtingen voor de behandelresultaten realistisch gesteld worden.

Veel aandoeningen van het oudere dier, zoals artrose, zijn onomkeerbaar. Echter door bijvoorbeeld het verbeteren van de doorbloeding kan de kwaliteit van leven van een ouder dier sterk verbeterd worden.
Door je oudere dier regelmatig te laten behandelen kun je hem in optimale vorm houden en ouderdomsklachten zoveel mogelijk beperken.

Kunnen klachten verergeren door osteopathie?

Je kunt klachten in principe niet verergeren door middel van osteopathie, omdat de technieken die gebruikt worden heel subtiel zijn en erop gericht zijn om het lichaam zichzelf weer in evenwicht te laten brengen. Wel is het vaak in de eerste twee weken na een behandeling merkbaar dat het dier ‘uit balans’ is. Dit is normaal en wordt vanzelf beter wanneer je het dier ook de tijd geeft om zijn evenwicht te hervinden.

Indien de osteopaat twijfelt over de juiste behandelmethode, of meer informatie nodig heeft, zul je altijd het advies krijgen om voor aanvullend onderzoek contact op te nemen met de dierenarts of veearts.

Het is echter altijd raadzaam om op zoek te gaan naar een gediplomeerde osteopaat.

Mag ik mijn dier voor de behandeling voeren?

Een osteopatische behandeling is het prettigst en meest effectief voor het dier als het niet kort van tevoren een maaltijd (krachtvoer)gegeten heeft. Zorg dat er tenminste anderhalf uur zit tussen het voeren en de behandeling. Ruwvoer bij paarden is geen probleem.

Mag ik mijn dier pijnstillers geven voor een behandeling?

Indien je dier voorgeschreven pijnmedicatie in moet nemen kun je dit gewoon toedienen voor een behandeling. Meld dit aub wel aan de osteopaat omdat dit de reactie van het dier op de behandeling zal beïnvloeden.

Mag ik mijn dier vóór de behandeling aan het werk zetten?

Voor een osteopathische behandeling is het belangrijk dat je dier niet bezweet of buiten adem is. De beste resultaten krijg je als de spieren in hun normale rusttoestand zijn, dus niet opgewarmd. Je kunt je paard dus nog rijden voor de behandeling maar dan moeten er wel enkele uren tussen het rijden en de behandeling in zitten.
Hetzelfde geldt voor regen en modder: zorg dat het dier droog en enigszins schoon is vóór de behandeling en dat je hem niet bij de komst van de osteopaat nog door de regen uit het weiland moet gaan halen.

Mag ik mijn dier ná de behandeling aan het werk zetten?

Na de behandeling heeft het dier rust nodig om zijn nieuwe balans weer te vinden en om niet weer meteen in oude bewegingspatronen te vervallen.

Na de behandeling duurt het nog ongeveer 6 weken voordat het optimale resultaat is behaald. De osteopaat zal een op de situatie afgestemd opbouwschema geven.
Dit is altijd matwerk, in overleg met de eigenar en evt trainer.

Wanneer kan ik weer aan wedstrijden deelnemen na een behandeling?

Hierin spelen een groot aantal factoren een rol waardoor het niet eenvoudig is om antwoord te geven op deze vraag. De tak van sport, het niveau, de aard en de duur van de klacht en de leeftijd van het dier spelen stuk voor stuk een grote rol in het te verwachten herstelproces. Ieder geval zal dus individueel moeten worden bekeken en besproken.

Tracht de behandelingen voor je dier te plannen tijdens de rustperiodes van de competitie. Je kunt je dier beter preventief laten behandelen; zo voorkom je problemen, kun je de behandeling plannen en is het resultaat in de competitie waarschijnlijk beter omdat je dier in topvorm is!

Waar wordt een paard behandeld?

Paarden worden in principe in hun eigen vertrouwde stal behandeld, indien dit niet mogelijk is zorg dan voor een rustige, beschutte en droge omgeving.

Waar wordt een gezelschapsdier behandeld?

Gezelschapsdieren worden in de praktijk op lokatie paarden- en hondenschool Van Stal in Amstelveen behandeld. Zie het kopje ‘contact’ voor het adres en de bereikbaarheid.

De mogelijkheid bestaat om honden en katten in hun thuissituatie te behandelen, tegen een hoger tarief (zelfde als paard).

Let op: Tariefwijziging per 1 januari 2019

Met ingang van 1 januari 2019 zullen de tarieven van de osteopatische consulten wijzigen.
In de praktijk houdt dit in dat alle soorten behandelingen met vijf euro per consult zullen stijgen.
Zie voor meer informatie het tabblad ’tarieven’

Oprichting beroepsvereniging NVDO is een feit!

Met veel trots deel ik jullie mee dat de NVDO opgericht is, de Nederlandse Vereniging voor Dierosteopathie.logosnvdo

Samen met mijn collega dierosteopaten Sophie Zwager en Ruth Brouwer heb ik mij al bijna 2 jaar onder de radar bezig gehouden met de voorbereidingen en oprichting.

De Nederlandse Vereniging Dierosteopathie (NVDO) behartigt de belangen van haar leden en houdt zich bezig met ontwikkelingen binnen het vakgebied van de dierosteopaat en streeft naar een zo transparant mogelijke kwaliteit voor zowel collega’s, samenwerkingspartners en diereneigenaren.
De NVDO fungeert als onderhandelingsorgaan naar zorgverzekeraars en andere instanties binnen en buiten het vakgebied.

Het grote voordeel van een vereniging als de NVDO is dat er meer draagvlak wordt gecreëerd en dat er voordelen voor de leden kunnen worden bekomen die voor de kleine ondernemer alleen niet haalbaar zijn.

Denk hierbij aan:
* Goede verzekeringen die met korting kunnen worden afgesloten
* Een boekhoudkundig programma welke de administratieve last tot een minimum beperkt kan tegen een gereduceerd bedrag worden aangeschaft
* Formulieren die u direct kunt gebruiken voor uw onderneming
* Diverse nascholingen

Op lange termijn zal de vereniging zich inzetten voor de positie van de dierosteopaat binnen de aanvullende veterinaire zorg en de kwaliteit van het vak dierosteopathie waarborgen.

De NVDO kent een aantal commissies:
* Commissie nascholingen
* Klachtencommissie
* Toetsingscommissie
* Commissie database en research
* PR commissie

Zie voor meer informatie: www.nvdierosteopathie.nl

Tariefaanpassingen per 1 januari 2017

pony-euro

Met ingang van 1 januari 2017 geldt een aanpassing van alle tarieven van Laan Dierosteopathie.
De nieuwe tarieven zijn:
behandeling gezelschapsdier in praktijk: 60,00 euro
behandeling gezelschapsdier aan huis: 85,00 euro
behandeling paard: 85,00 euro

Het tarief voor kilometervergoeding blijft ongewijzigd.
Zie voor meer informatie over alle tarieven het tabblad onder ‘contact’: ’tarieven’.

Complementaire Praktijk Van Stal

Binnenkort gaat Complementaire Praktijk Van Stal van start op een prachtige lokatie in Amstelveen: Van Stal.
Het team bestaande uit dierenarts en acupuncturist Marije van der Vlist, osteopaat Annemarijn Laan van Annemarijn Laan Dierosteopathie Amsterdam, holistisch therapeut Eva Keeman en Boukje van Hilst van Van Stal Paarden- & Hondenschool gaat binnenkort van start met kennismakingsdagen.
Op deze dagen bestaat de mogelijkheid om jouw paard door alle teamleden te laten screenen en eventueel een compleet behandelplan op te laten stellen.
Een complete aanpak dus, zowel regulier als meer holistisch.
Ons motto is dat reguliere en alternatieve zorg elkaar niet uitsluiten, maar elkaar juist versterken: complementaire paardengeneeskunde.
Hou de facebookpagina van Praktijk Van Stal in de gaten voor de eerste data van kennismakingsdagen van Praktijk Van Stal
https://www.facebook.com/praktijkvanstal/
CP-vS

CONTACT

Voor vragen, informatie of het maken van een afspraak kun je contact met Annemarijn opnemen via INFO@ANNEMARIJNLAAN.NL

Afspraken maken per telefoon is niet mogelijk. Indien een telefonisch gesprek noodzakelijk is kan dit in een email of via een (whatsapp-)bericht worden aangegeven.

DSC_0008Je ontvangt na het maken van een afspraak een bevestigingsmail met daarin de algemene voorwaarden. Lees deze alsjeblieft goed door zodat er vanuit kan worden gegaan dat deze zijn geaccepteerd voor aanvang van de behandeling.

Algemene_Voorwaarden_Laan_Dierosteopathie v2

Heb je als club, vereniging of stal interesse in lezing over osteopathie? Neem dan vrijblijvend contact op voor de mogelijkheden.

Annemarijn Laan, Laan Dierosteopathie

Website: www.annemarijnlaan.nl
Email: info@annemarijnlaan.nl

Telefoon: +316-15007886 (via de telefoon kunnen geen afspraken worden gemaakt)

Praktijkadres gezelschapsdieren:
Paarden- en hondenschool Van Stal
Kostverlorenkade 23-25, 1183 TL Amstelveen

Het entreehek opent automatisch zodra je er met de auto voor staat, je kunt vervolgens rechtsachter op het terrein van Van Stal parkeren, daar bevind zich ook het houten huisje waarin ik praktijk houd.

https://www.google.nl/maps/place/van+Stal/@52.319793,4.8926219,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c60a4694446b9f:0xc178368405a5884f!8m2!3d52.319793!4d4.8948106

Bereikbaarheid praktijk:

Openbaar vervoer
Bus 62 stopt bij halte Nieuw Herlaer, vanaf daar is het nog 12 minuten lopen via de molen langs de Amstel naar Van Stal.

Auto
Er is parkeergelegenheid op het terrein van Van Stal aan de rechterzijde van het complex langs de buitenbak.
Het hek opent vanzelf zodra je ervoor staat.

Van Stal ligt op enkele minuten rijden vanaf de ring A10, afslag RAI/Buitenveldert. Ook via de A9, afslag Ouderkerk ad Amstel is het enkele minuten rijden.

Postadres: Boslaan 26, 2061 VJ Bloemendaal (LET OP, dit is geen behandellokatie!)

Kvk Haarlem: 53830520
BTW-nr: NL002082314B35
Laan Dierosteopathie IBAN NL78ABNA0431006725
facebook-logo-square twitter-logo-square linkedin-logo-square2 pinterest

Let op: Tariefwijziging per 1 januari 2019

Met ingang van 1 januari 2019 zullen de tarieven van de osteopatische consulten wijzigen.
In de praktijk houdt dit in dat alle soorten behandelingen met vijf euro per consult zullen stijgen.
Zie voor meer informatie het tabblad ’tarieven’

Oprichting beroepsvereniging NVDO is een feit!

Met veel trots deel ik jullie mee dat de NVDO opgericht is, de Nederlandse Vereniging voor Dierosteopathie.logosnvdo

Samen met mijn collega dierosteopaten Sophie Zwager en Ruth Brouwer heb ik mij al bijna 2 jaar onder de radar bezig gehouden met de voorbereidingen en oprichting.

De Nederlandse Vereniging Dierosteopathie (NVDO) behartigt de belangen van haar leden en houdt zich bezig met ontwikkelingen binnen het vakgebied van de dierosteopaat en streeft naar een zo transparant mogelijke kwaliteit voor zowel collega’s, samenwerkingspartners en diereneigenaren.
De NVDO fungeert als onderhandelingsorgaan naar zorgverzekeraars en andere instanties binnen en buiten het vakgebied.

Het grote voordeel van een vereniging als de NVDO is dat er meer draagvlak wordt gecreëerd en dat er voordelen voor de leden kunnen worden bekomen die voor de kleine ondernemer alleen niet haalbaar zijn.

Denk hierbij aan:
* Goede verzekeringen die met korting kunnen worden afgesloten
* Een boekhoudkundig programma welke de administratieve last tot een minimum beperkt kan tegen een gereduceerd bedrag worden aangeschaft
* Formulieren die u direct kunt gebruiken voor uw onderneming
* Diverse nascholingen

Op lange termijn zal de vereniging zich inzetten voor de positie van de dierosteopaat binnen de aanvullende veterinaire zorg en de kwaliteit van het vak dierosteopathie waarborgen.

De NVDO kent een aantal commissies:
* Commissie nascholingen
* Klachtencommissie
* Toetsingscommissie
* Commissie database en research
* PR commissie

Zie voor meer informatie: www.nvdierosteopathie.nl

Tariefaanpassingen per 1 januari 2017

pony-euro

Met ingang van 1 januari 2017 geldt een aanpassing van alle tarieven van Laan Dierosteopathie.
De nieuwe tarieven zijn:
behandeling gezelschapsdier in praktijk: 60,00 euro
behandeling gezelschapsdier aan huis: 85,00 euro
behandeling paard: 85,00 euro

Het tarief voor kilometervergoeding blijft ongewijzigd.
Zie voor meer informatie over alle tarieven het tabblad onder ‘contact’: ’tarieven’.

Complementaire Praktijk Van Stal

Binnenkort gaat Complementaire Praktijk Van Stal van start op een prachtige lokatie in Amstelveen: Van Stal.
Het team bestaande uit dierenarts en acupuncturist Marije van der Vlist, osteopaat Annemarijn Laan van Annemarijn Laan Dierosteopathie Amsterdam, holistisch therapeut Eva Keeman en Boukje van Hilst van Van Stal Paarden- & Hondenschool gaat binnenkort van start met kennismakingsdagen.
Op deze dagen bestaat de mogelijkheid om jouw paard door alle teamleden te laten screenen en eventueel een compleet behandelplan op te laten stellen.
Een complete aanpak dus, zowel regulier als meer holistisch.
Ons motto is dat reguliere en alternatieve zorg elkaar niet uitsluiten, maar elkaar juist versterken: complementaire paardengeneeskunde.
Hou de facebookpagina van Praktijk Van Stal in de gaten voor de eerste data van kennismakingsdagen van Praktijk Van Stal
https://www.facebook.com/praktijkvanstal/
CP-vS

Privacyverklaring Laan Dierosteopathie mei 2018

Laan Dierosteopathie, gevestigd aan Boslaan 26, 2061 VJ Bloemendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.annemarijnlaan.nl Boslaan 26, 2061 VJ Bloemendaal +31615007886
Annemarijn Laan is de Functionaris Gegevensbescherming van Laan Dierosteopathie. Zij is te bereiken via info@annemarijnlaan.nl

Persoonsgegevens

Laan Dierosteopathie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
● Voor- en achternaam diereigenaar
● Adresgegevens
● Telefoonnummer
● E-mailadres
● Naam, afstamming, chipgegevens, geslacht, ras en leeftijd van uw dier.
● Bezoekadres waar het dier verblijft
● Gegevens van de dierverzekering van uw dier
● Declaratiegegevens
● Gegevens dierenarts/verwijzer
● Informatie uit anamnese, onderzoek alsmede het behandeljournaal
● Vragenlijsten/klinimetrie

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een klant ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@annemarijnlaan.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Laan Dierosteopathie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Ten behoeve van het uitvoeren van de behandeling van uw dier
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om na toestemming van de diereigenaar contact op te nemen met derden, zoals dierenartsen en collega’s.
– Informatie vanuit anamnese, onderzoek en behandeling wordt ook gebruikt om het behandelverloop inzichtelijk te maken. Hiertoe behoren ook evt vragenlijsten en klinimetrie.
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Laan Dierosteopathie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Laan Dierosteopathie neemt GEEN besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Laan Dierosteopathie) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Laan Dierosteopathie bewaart uw gegevens op papier en/of als PDF in een app in Apple iCloud voor onbepaalde tijd. Uw gegevens worden voor geen enkel ander doel gebruikt dan het verlenen van zorg passend bij uw hulpvraag.

Delen van persoonsgegevens met derden

Laan Dierosteopathie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, en/of uitsluitend in die gevallen indien sprake is van een noodsituatie waarin u zelf geen toestemming meer kunt geven en uw gezondheid of die van uw dier in gevaar is. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Laan Dierosteopathie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Laan Dierosteopathie gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Laan Dierosteopathie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@annemarijnlaan.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Laan Dierosteopathie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Laan Dierosteopathie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, volgens de normering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit wordt regelmatig geevalueerd. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@annemarijnlaan.nl

 

Let op: Tariefwijziging per 1 januari 2019

Met ingang van 1 januari 2019 zullen de tarieven van de osteopatische consulten wijzigen.
In de praktijk houdt dit in dat alle soorten behandelingen met vijf euro per consult zullen stijgen.
Zie voor meer informatie het tabblad ’tarieven’

Oprichting beroepsvereniging NVDO is een feit!

Met veel trots deel ik jullie mee dat de NVDO opgericht is, de Nederlandse Vereniging voor Dierosteopathie.logosnvdo

Samen met mijn collega dierosteopaten Sophie Zwager en Ruth Brouwer heb ik mij al bijna 2 jaar onder de radar bezig gehouden met de voorbereidingen en oprichting.

De Nederlandse Vereniging Dierosteopathie (NVDO) behartigt de belangen van haar leden en houdt zich bezig met ontwikkelingen binnen het vakgebied van de dierosteopaat en streeft naar een zo transparant mogelijke kwaliteit voor zowel collega’s, samenwerkingspartners en diereneigenaren.
De NVDO fungeert als onderhandelingsorgaan naar zorgverzekeraars en andere instanties binnen en buiten het vakgebied.

Het grote voordeel van een vereniging als de NVDO is dat er meer draagvlak wordt gecreëerd en dat er voordelen voor de leden kunnen worden bekomen die voor de kleine ondernemer alleen niet haalbaar zijn.

Denk hierbij aan:
* Goede verzekeringen die met korting kunnen worden afgesloten
* Een boekhoudkundig programma welke de administratieve last tot een minimum beperkt kan tegen een gereduceerd bedrag worden aangeschaft
* Formulieren die u direct kunt gebruiken voor uw onderneming
* Diverse nascholingen

Op lange termijn zal de vereniging zich inzetten voor de positie van de dierosteopaat binnen de aanvullende veterinaire zorg en de kwaliteit van het vak dierosteopathie waarborgen.

De NVDO kent een aantal commissies:
* Commissie nascholingen
* Klachtencommissie
* Toetsingscommissie
* Commissie database en research
* PR commissie

Zie voor meer informatie: www.nvdierosteopathie.nl

Tariefaanpassingen per 1 januari 2017

pony-euro

Met ingang van 1 januari 2017 geldt een aanpassing van alle tarieven van Laan Dierosteopathie.
De nieuwe tarieven zijn:
behandeling gezelschapsdier in praktijk: 60,00 euro
behandeling gezelschapsdier aan huis: 85,00 euro
behandeling paard: 85,00 euro

Het tarief voor kilometervergoeding blijft ongewijzigd.
Zie voor meer informatie over alle tarieven het tabblad onder ‘contact’: ’tarieven’.

Complementaire Praktijk Van Stal

Binnenkort gaat Complementaire Praktijk Van Stal van start op een prachtige lokatie in Amstelveen: Van Stal.
Het team bestaande uit dierenarts en acupuncturist Marije van der Vlist, osteopaat Annemarijn Laan van Annemarijn Laan Dierosteopathie Amsterdam, holistisch therapeut Eva Keeman en Boukje van Hilst van Van Stal Paarden- & Hondenschool gaat binnenkort van start met kennismakingsdagen.
Op deze dagen bestaat de mogelijkheid om jouw paard door alle teamleden te laten screenen en eventueel een compleet behandelplan op te laten stellen.
Een complete aanpak dus, zowel regulier als meer holistisch.
Ons motto is dat reguliere en alternatieve zorg elkaar niet uitsluiten, maar elkaar juist versterken: complementaire paardengeneeskunde.
Hou de facebookpagina van Praktijk Van Stal in de gaten voor de eerste data van kennismakingsdagen van Praktijk Van Stal
https://www.facebook.com/praktijkvanstal/
CP-vS

Per 1-1-2023 TARIEFSWIJZIGING

Paard: 100 euro per consult in regio Noord-Holland en bollenstreek (incl 21% BTW en voorrijkosten)

Gezelschapsdier in praktijk Van Stal te Amstelveen: 70 euro per consult (incl 21% BTW)

Aan-huis behandeling van gezelschapsdier, alleen mogelijk in regio Bloemendaal, Haarlem, Zandvoort, Velsen: 80 euro per consult (incl 21% BTW en voorrijkosten)

TARIEVEN EN VOORWAARDEN per 1-1-2019, geldend tot 31-12-2022

13Tarieven (incl. 21% BTW):
Paard: 90 euro per consult.
Gezelschapsdier in praktijk Van Stal te Amstelveen: 65 euro per consult.
Aan huis behandeling van gezelschapsdier, alleen mogelijk in regio Bloemendaal, Haarlem, Zandvoort, Velsen: 90 euro per consult.

U kunt bij voorkeur gepast contant betalen, of ik kan een online betaalverzoek versturen, direct na de behandeling.
Een consult duurt tussen de 30 en 60 minuten.

Paarden worden in hun eigen omgeving behandeld.
Gezelschapsdieren worden behandeld op lokatie Paarden- en hondenschool Van Stal, Kostverlorenkade 25 Amstelveen.
Voor een aan-huis behandeling van een gezelschapsdier geldt hetzelfde tarief als voor een paard, namelijk 90,00 euro, en dit is alleen mogelijk in de regio Bloemendaal, Haarlem, Zandvoort en Velsen.

Voor behandelingen buiten een straal van 35 km rond Bloemendaal (postcodegebied 2061) wordt een benzinetoeslag van 50 eurocent per kilometer berekend. Bij meerdere behandelingen op 1 locatie vervalt deze toeslag.

Indien Annemarijn reeds op een lokatie aanwezig is, is een gratis korte screening mogelijk.

Kijk voor de algemene voorwaarden van Laan Dierosteopathie:
algemene-voorwaarden-laan-dierosteopathie-2016

Let op: Tariefwijziging per 1 januari 2019

Met ingang van 1 januari 2019 zullen de tarieven van de osteopatische consulten wijzigen.
In de praktijk houdt dit in dat alle soorten behandelingen met vijf euro per consult zullen stijgen.
Zie voor meer informatie het tabblad ’tarieven’

Oprichting beroepsvereniging NVDO is een feit!

Met veel trots deel ik jullie mee dat de NVDO opgericht is, de Nederlandse Vereniging voor Dierosteopathie.logosnvdo

Samen met mijn collega dierosteopaten Sophie Zwager en Ruth Brouwer heb ik mij al bijna 2 jaar onder de radar bezig gehouden met de voorbereidingen en oprichting.

De Nederlandse Vereniging Dierosteopathie (NVDO) behartigt de belangen van haar leden en houdt zich bezig met ontwikkelingen binnen het vakgebied van de dierosteopaat en streeft naar een zo transparant mogelijke kwaliteit voor zowel collega’s, samenwerkingspartners en diereneigenaren.
De NVDO fungeert als onderhandelingsorgaan naar zorgverzekeraars en andere instanties binnen en buiten het vakgebied.

Het grote voordeel van een vereniging als de NVDO is dat er meer draagvlak wordt gecreëerd en dat er voordelen voor de leden kunnen worden bekomen die voor de kleine ondernemer alleen niet haalbaar zijn.

Denk hierbij aan:
* Goede verzekeringen die met korting kunnen worden afgesloten
* Een boekhoudkundig programma welke de administratieve last tot een minimum beperkt kan tegen een gereduceerd bedrag worden aangeschaft
* Formulieren die u direct kunt gebruiken voor uw onderneming
* Diverse nascholingen

Op lange termijn zal de vereniging zich inzetten voor de positie van de dierosteopaat binnen de aanvullende veterinaire zorg en de kwaliteit van het vak dierosteopathie waarborgen.

De NVDO kent een aantal commissies:
* Commissie nascholingen
* Klachtencommissie
* Toetsingscommissie
* Commissie database en research
* PR commissie

Zie voor meer informatie: www.nvdierosteopathie.nl

Tariefaanpassingen per 1 januari 2017

pony-euro

Met ingang van 1 januari 2017 geldt een aanpassing van alle tarieven van Laan Dierosteopathie.
De nieuwe tarieven zijn:
behandeling gezelschapsdier in praktijk: 60,00 euro
behandeling gezelschapsdier aan huis: 85,00 euro
behandeling paard: 85,00 euro

Het tarief voor kilometervergoeding blijft ongewijzigd.
Zie voor meer informatie over alle tarieven het tabblad onder ‘contact’: ’tarieven’.

Complementaire Praktijk Van Stal

Binnenkort gaat Complementaire Praktijk Van Stal van start op een prachtige lokatie in Amstelveen: Van Stal.
Het team bestaande uit dierenarts en acupuncturist Marije van der Vlist, osteopaat Annemarijn Laan van Annemarijn Laan Dierosteopathie Amsterdam, holistisch therapeut Eva Keeman en Boukje van Hilst van Van Stal Paarden- & Hondenschool gaat binnenkort van start met kennismakingsdagen.
Op deze dagen bestaat de mogelijkheid om jouw paard door alle teamleden te laten screenen en eventueel een compleet behandelplan op te laten stellen.
Een complete aanpak dus, zowel regulier als meer holistisch.
Ons motto is dat reguliere en alternatieve zorg elkaar niet uitsluiten, maar elkaar juist versterken: complementaire paardengeneeskunde.
Hou de facebookpagina van Praktijk Van Stal in de gaten voor de eerste data van kennismakingsdagen van Praktijk Van Stal
https://www.facebook.com/praktijkvanstal/
CP-vS

Tariefswijziging per 1-1-2023

Per 1 januari gelden er nieuwe tarieven:

Per 1-1-2023 TARIEFSWIJZIGING

Paard: 100 euro per consult in regio Noord-Holland en bollenstreek (incl 21% BTW en voorrijkosten)

Consult gezelschapsdier op lokatie Praktijk Van Stal te Amstelveen: 70 euro per consult (incl 21% BTW)

Aan-huis behandeling van gezelschapsdier, alleen mogelijk in regio Bloemendaal, Haarlem, Zandvoort, Velsen: 80 euro per consult (incl 21% BTW en voorrijkosten)

U kunt bij voorkeur gepast contant betalen, of ik kan een online betaalverzoek versturen, direct na de behandeling.

Let op: Tariefwijziging per 1 januari 2019

Met ingang van 1 januari 2019 zullen de tarieven van de osteopatische consulten wijzigen.
In de praktijk houdt dit in dat alle soorten behandelingen met vijf euro per consult zullen stijgen.
Zie voor meer informatie het tabblad ’tarieven’

Oprichting beroepsvereniging NVDO is een feit!

Met veel trots deel ik jullie mee dat de NVDO opgericht is, de Nederlandse Vereniging voor Dierosteopathie.logosnvdo

Samen met mijn collega dierosteopaten Sophie Zwager en Ruth Brouwer heb ik mij al bijna 2 jaar onder de radar bezig gehouden met de voorbereidingen en oprichting.

De Nederlandse Vereniging Dierosteopathie (NVDO) behartigt de belangen van haar leden en houdt zich bezig met ontwikkelingen binnen het vakgebied van de dierosteopaat en streeft naar een zo transparant mogelijke kwaliteit voor zowel collega’s, samenwerkingspartners en diereneigenaren.
De NVDO fungeert als onderhandelingsorgaan naar zorgverzekeraars en andere instanties binnen en buiten het vakgebied.

Het grote voordeel van een vereniging als de NVDO is dat er meer draagvlak wordt gecreëerd en dat er voordelen voor de leden kunnen worden bekomen die voor de kleine ondernemer alleen niet haalbaar zijn.

Denk hierbij aan:
* Goede verzekeringen die met korting kunnen worden afgesloten
* Een boekhoudkundig programma welke de administratieve last tot een minimum beperkt kan tegen een gereduceerd bedrag worden aangeschaft
* Formulieren die u direct kunt gebruiken voor uw onderneming
* Diverse nascholingen

Op lange termijn zal de vereniging zich inzetten voor de positie van de dierosteopaat binnen de aanvullende veterinaire zorg en de kwaliteit van het vak dierosteopathie waarborgen.

De NVDO kent een aantal commissies:
* Commissie nascholingen
* Klachtencommissie
* Toetsingscommissie
* Commissie database en research
* PR commissie

Zie voor meer informatie: www.nvdierosteopathie.nl

Tariefaanpassingen per 1 januari 2017

pony-euro

Met ingang van 1 januari 2017 geldt een aanpassing van alle tarieven van Laan Dierosteopathie.
De nieuwe tarieven zijn:
behandeling gezelschapsdier in praktijk: 60,00 euro
behandeling gezelschapsdier aan huis: 85,00 euro
behandeling paard: 85,00 euro

Het tarief voor kilometervergoeding blijft ongewijzigd.
Zie voor meer informatie over alle tarieven het tabblad onder ‘contact’: ’tarieven’.

Complementaire Praktijk Van Stal

Binnenkort gaat Complementaire Praktijk Van Stal van start op een prachtige lokatie in Amstelveen: Van Stal.
Het team bestaande uit dierenarts en acupuncturist Marije van der Vlist, osteopaat Annemarijn Laan van Annemarijn Laan Dierosteopathie Amsterdam, holistisch therapeut Eva Keeman en Boukje van Hilst van Van Stal Paarden- & Hondenschool gaat binnenkort van start met kennismakingsdagen.
Op deze dagen bestaat de mogelijkheid om jouw paard door alle teamleden te laten screenen en eventueel een compleet behandelplan op te laten stellen.
Een complete aanpak dus, zowel regulier als meer holistisch.
Ons motto is dat reguliere en alternatieve zorg elkaar niet uitsluiten, maar elkaar juist versterken: complementaire paardengeneeskunde.
Hou de facebookpagina van Praktijk Van Stal in de gaten voor de eerste data van kennismakingsdagen van Praktijk Van Stal
https://www.facebook.com/praktijkvanstal/
CP-vS

Let op: Tariefwijziging per 1 januari 2019

Met ingang van 1 januari 2019 zullen de tarieven van de osteopatische consulten wijzigen.
In de praktijk houdt dit in dat alle soorten behandelingen met vijf euro per consult zullen stijgen.
Zie voor meer informatie het tabblad ’tarieven’

Oprichting beroepsvereniging NVDO is een feit!

Met veel trots deel ik jullie mee dat de NVDO opgericht is, de Nederlandse Vereniging voor Dierosteopathie.logosnvdo

Samen met mijn collega dierosteopaten Sophie Zwager en Ruth Brouwer heb ik mij al bijna 2 jaar onder de radar bezig gehouden met de voorbereidingen en oprichting.

De Nederlandse Vereniging Dierosteopathie (NVDO) behartigt de belangen van haar leden en houdt zich bezig met ontwikkelingen binnen het vakgebied van de dierosteopaat en streeft naar een zo transparant mogelijke kwaliteit voor zowel collega’s, samenwerkingspartners en diereneigenaren.
De NVDO fungeert als onderhandelingsorgaan naar zorgverzekeraars en andere instanties binnen en buiten het vakgebied.

Het grote voordeel van een vereniging als de NVDO is dat er meer draagvlak wordt gecreëerd en dat er voordelen voor de leden kunnen worden bekomen die voor de kleine ondernemer alleen niet haalbaar zijn.

Denk hierbij aan:
* Goede verzekeringen die met korting kunnen worden afgesloten
* Een boekhoudkundig programma welke de administratieve last tot een minimum beperkt kan tegen een gereduceerd bedrag worden aangeschaft
* Formulieren die u direct kunt gebruiken voor uw onderneming
* Diverse nascholingen

Op lange termijn zal de vereniging zich inzetten voor de positie van de dierosteopaat binnen de aanvullende veterinaire zorg en de kwaliteit van het vak dierosteopathie waarborgen.

De NVDO kent een aantal commissies:
* Commissie nascholingen
* Klachtencommissie
* Toetsingscommissie
* Commissie database en research
* PR commissie

Zie voor meer informatie: www.nvdierosteopathie.nl

Tariefaanpassingen per 1 januari 2017

pony-euro

Met ingang van 1 januari 2017 geldt een aanpassing van alle tarieven van Laan Dierosteopathie.
De nieuwe tarieven zijn:
behandeling gezelschapsdier in praktijk: 60,00 euro
behandeling gezelschapsdier aan huis: 85,00 euro
behandeling paard: 85,00 euro

Het tarief voor kilometervergoeding blijft ongewijzigd.
Zie voor meer informatie over alle tarieven het tabblad onder ‘contact’: ’tarieven’.

Complementaire Praktijk Van Stal

Binnenkort gaat Complementaire Praktijk Van Stal van start op een prachtige lokatie in Amstelveen: Van Stal.
Het team bestaande uit dierenarts en acupuncturist Marije van der Vlist, osteopaat Annemarijn Laan van Annemarijn Laan Dierosteopathie Amsterdam, holistisch therapeut Eva Keeman en Boukje van Hilst van Van Stal Paarden- & Hondenschool gaat binnenkort van start met kennismakingsdagen.
Op deze dagen bestaat de mogelijkheid om jouw paard door alle teamleden te laten screenen en eventueel een compleet behandelplan op te laten stellen.
Een complete aanpak dus, zowel regulier als meer holistisch.
Ons motto is dat reguliere en alternatieve zorg elkaar niet uitsluiten, maar elkaar juist versterken: complementaire paardengeneeskunde.
Hou de facebookpagina van Praktijk Van Stal in de gaten voor de eerste data van kennismakingsdagen van Praktijk Van Stal
https://www.facebook.com/praktijkvanstal/
CP-vS

Let op: Tariefwijziging per 1 januari 2019

Met ingang van 1 januari 2019 zullen de tarieven van de osteopatische consulten wijzigen.
In de praktijk houdt dit in dat alle soorten behandelingen met vijf euro per consult zullen stijgen.
Zie voor meer informatie het tabblad ’tarieven’

Oprichting beroepsvereniging NVDO is een feit!

Met veel trots deel ik jullie mee dat de NVDO opgericht is, de Nederlandse Vereniging voor Dierosteopathie.logosnvdo

Samen met mijn collega dierosteopaten Sophie Zwager en Ruth Brouwer heb ik mij al bijna 2 jaar onder de radar bezig gehouden met de voorbereidingen en oprichting.

De Nederlandse Vereniging Dierosteopathie (NVDO) behartigt de belangen van haar leden en houdt zich bezig met ontwikkelingen binnen het vakgebied van de dierosteopaat en streeft naar een zo transparant mogelijke kwaliteit voor zowel collega’s, samenwerkingspartners en diereneigenaren.
De NVDO fungeert als onderhandelingsorgaan naar zorgverzekeraars en andere instanties binnen en buiten het vakgebied.

Het grote voordeel van een vereniging als de NVDO is dat er meer draagvlak wordt gecreëerd en dat er voordelen voor de leden kunnen worden bekomen die voor de kleine ondernemer alleen niet haalbaar zijn.

Denk hierbij aan:
* Goede verzekeringen die met korting kunnen worden afgesloten
* Een boekhoudkundig programma welke de administratieve last tot een minimum beperkt kan tegen een gereduceerd bedrag worden aangeschaft
* Formulieren die u direct kunt gebruiken voor uw onderneming
* Diverse nascholingen

Op lange termijn zal de vereniging zich inzetten voor de positie van de dierosteopaat binnen de aanvullende veterinaire zorg en de kwaliteit van het vak dierosteopathie waarborgen.

De NVDO kent een aantal commissies:
* Commissie nascholingen
* Klachtencommissie
* Toetsingscommissie
* Commissie database en research
* PR commissie

Zie voor meer informatie: www.nvdierosteopathie.nl

Tariefaanpassingen per 1 januari 2017

pony-euro

Met ingang van 1 januari 2017 geldt een aanpassing van alle tarieven van Laan Dierosteopathie.
De nieuwe tarieven zijn:
behandeling gezelschapsdier in praktijk: 60,00 euro
behandeling gezelschapsdier aan huis: 85,00 euro
behandeling paard: 85,00 euro

Het tarief voor kilometervergoeding blijft ongewijzigd.
Zie voor meer informatie over alle tarieven het tabblad onder ‘contact’: ’tarieven’.

Complementaire Praktijk Van Stal

Binnenkort gaat Complementaire Praktijk Van Stal van start op een prachtige lokatie in Amstelveen: Van Stal.
Het team bestaande uit dierenarts en acupuncturist Marije van der Vlist, osteopaat Annemarijn Laan van Annemarijn Laan Dierosteopathie Amsterdam, holistisch therapeut Eva Keeman en Boukje van Hilst van Van Stal Paarden- & Hondenschool gaat binnenkort van start met kennismakingsdagen.
Op deze dagen bestaat de mogelijkheid om jouw paard door alle teamleden te laten screenen en eventueel een compleet behandelplan op te laten stellen.
Een complete aanpak dus, zowel regulier als meer holistisch.
Ons motto is dat reguliere en alternatieve zorg elkaar niet uitsluiten, maar elkaar juist versterken: complementaire paardengeneeskunde.
Hou de facebookpagina van Praktijk Van Stal in de gaten voor de eerste data van kennismakingsdagen van Praktijk Van Stal
https://www.facebook.com/praktijkvanstal/
CP-vS

facebook-logo-square twitter-logo-square linkedin-logo-square2 pinterest

Privacyverklaring