Vergoeding 80% behandeling door Zekerdekking paardenverzekering Bierum

Goed nieuws:
indien een paard valt onder de Zekerdekking van paardenverzekering Bierum dan wordt 80% van de kosten van een osteopatisch consult vergoed.
Voorwaarden zoals staan vermeld op de website van paardenverzekering Bierum (http://paardenverzekeringbierum.nl/zekerdekking.html):
Osteopathie (maximaal 5 behandelingen per jaar uitgevoerd door of op doorverwijzing van een dierenarts welke is aangesloten bij de maatschappij).
Het eigen risico beperkt zich tot de kosten van visite of consult. Indien dit niet op de rekening gespecificeerd is, wordt hiervoor minimaal € 30,00 in rekening gebracht. Er wordt 70% van het bedrag van de nota vergoed (voor fysiotherapie of osteopathie geldt 80 %) tot maximaal de verzekerde waarde van het paard, met een maximum van € 5.000,00 per jaar.